NVM, VBO, VastgoedPro, er zijn verschillende branche organisaties voor makelaars. Ook zijn er registers die de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars waarborgen en waar mogelijk verbeteren. Met een makelaar die ingeschreven staat in het register van Stichting VastgoedCert haal je een echte professional in huis.

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Onlangs is een verzoek gedaan om de kwalificaties waarop de nieuwe SVMNIVO-diploma’s Makelaar Wonen, Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en Makelaar Landelijk Vastgoed zijn gebaseerd in te schalen in het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF). 

Op grond hiervan is recent de inschaling als volgt vastgesteld:

  • De kwalificatie Makelaar Wonen is ingeschaald in het NLQF op niveau 5.
  • De kwalificaties Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en Makelaar Landelijk Vastgoed zijn beide ingeschaald op NLQF-niveau 6.

Niveau 5 is vergelijkbaar met het niveau waarop propedeuse HBO is ingeschaald, niveau 6 is een vergelijkbare inschaling als een afgeronde HBO-opleiding.

Een VastgoedCert-registratie staat voor deskundigheid en vakbekwaamheid. Woning verkopen of aankopen? Laat je bijstaan door een professional.